Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Veřejné zakázky, hospodářská soutěž a veřejná podpora

Naše advokátní kancelář zajišťuje komplexní právní služby týkající se veřejných zakázek, hospodářské soutěže a veřejné podpory, a to jak podle českého, tak i komunitárního práva. Právní specialisté kanceláře disponují v této oblasti dlouholetými zkušenostmi a v mnoha případech úspěšně zastupovali klienty v řízení před ÚOHS, Evropskou komisí či správními soudy.

Naši právníci se rovněž podílejí na řadě dalších odborných činností v této oblasti, včetně dlouholetého působení v rozkladové komisi ÚOHS či pravidelné publikace odborných článků v uznávaných odborných časopisech. Kvalitou své dlouholeté práce v uvedené oblasti jsme si vydobyli uznání nejen od svých spokojených klientů, ale i od svých kolegů a odborné veřejnosti. V dané oblasti poskytujeme svým klientům zejména tyto právní služby:

  • Veřejné zakázky
    • Zadavatelé – právní poradenství při výběru nejvhodnějšího a zároveň nejefektivnějšího druhu zadávacího řízení, výklad výjimek z regulace veřejných zakázek, příprava zadávacích podmínek, asistence v průběhu zadávacího řízení (posouzení splnění kvalifikace, posouzení nabídek, vyjasňování nabídek, jednání o nabídkách, příprava všech protokolů a formálních výstupů zadávacího řízení), vyřízení námitek uchazečů a zastupování zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, popř. správním soudem
    • Uchazeči – právní poradenství při zpracovávání nabídek, právní poradenství a zastupování uchazečů v řízeních o námitkách či o návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, popř. správním soudem
  • Spojování soutěžitelů – právní poradenství a zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí
  • Dohody narušující soutěž a zneužívání dominantního postavení – zpracování analýz, právní poradenství a zastupování v řízeních před ÚOHS a Evropskou komisí
  • Veřejná podpora – analýzy slučitelnosti zvažované či poskytnuté veřejné podpory s legislativou EU, právní podpora zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí