Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Strojírenství a průmysl

Důležitý segment ve škále našich nabízených právních specializací představuje poradenství významným společnostem podnikajícím v oboru strojírenství a průmyslu. Vztahuje se jak k běžnému poskytování právní pomoci při podnikání klientů včetně přípravy a revize sektorových smluv, účasti na jednáních nebo zastupování v soudních řízeních, tak například k významným prodejům společností či jejich částí realizovaným klienty z této oblasti, účasti klientů v zadávacích řízeních na veřejných zakázkách či dalších výběrových řízeních.

  • Prodej majetku společností (prodej závodu nebo jeho části, jednotlivých aktiv, akcií společností, transfer odštěpovaných celků)
  • Řešení starých ekologických zátěží a dotačních politik
  • Nákup technologií a vývojových platforem
  • Uvedení výrobků a průmyslových komponentů na relevantní trhy
  • Řešení otázek spojených s následným plněním smluv, zárukami, odpovědností za vady
  • Hospodářská soutěž  
  • Účast společností na veřejných zakázkách