Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Spolupracující advokáti


 JUDr. Ing. Pavel BERÁNEK - advokát

 • Advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. (2002 – 2006)
 • Studium na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (promován v roce 2002)
 • Studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (promován v roce 2000)
 • Specializuje se na obchodní a korporátní právo, právo duševního vlastnictví, reklamní právo
 • Jazyk: angličtina
 • Kontakt: pavel.beranek @ p-w.cz

   

 Mgr. Lucie HRABOVSKÁ - advokátka

 • Advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. (2008 - 2012)
 • Studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (se studijním průměrem 1.27 patří mezi 6 % nejlepších studentů programu, promována v roce 2008)
 • Studium na Erasmus University Rotterdam, School of Law, Nizozemské království (2007)
 • Specializuje se na: obchodní právo, právo obchodních společností a právo cenných papírů, finance a kapitálové trhy
 • Jazyky: angličtina
 • Kontakt: lucie.hrabovska @ p-w.cz

 

JUDr. Markéta JELENOVÁ - advokátka

 • Advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři (2006 - 2010)
 • Studium na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze (promována v roce 2006)
 • Specializuje se na občanské právo, obchodní právo, ochranu průmyslového a duševního vlastnictví, nekalou soutěž a ochranu osobních údajů
 • Jazyky: angličtina
 • Kontakt: marketa.jelenova @ p-w.cz

 

 JUDr. Lukáš KALINA - advokát

 • Advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. (2004 - 2008)
 • Studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (promován v roce 2004)
 • Studium na Law School of Manchester Metropolita University, Velká Británie (2003 - 2004)
 • Specializuje se na právo obchodní a občanské, vedení sporů, vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení, nekalou soutěž, právo duševního vlastnictví
 • Jazyky: angličtina
 • Kontakt: lukas.kalina @ p-w.cz

 

Mgr. Michaela KARPÍŠKOVÁ - advokátka

 • Advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. (2009 - 2013)
 • Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (promována v roce 2009)
 • Studium na Turku Law School, University of Turku, Finsko (2004 - 2005)
 • Specializuje se na obchodní právo, pracovní právo, právo duševního vlastnictví, reklamní právo, nekalou soutěž a obchodněprávní spory
 • Jazyky: angličtina
 • Kontakt: michaela.karpiskova @ p-w.cz  

 

 Mgr. Lenka KNOPOVÁ - advokátka

 • Advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. (2002 - 2005)
 • Advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři JUDr. Romana Majera (2001 - 2002)
 • Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (promována v roce 2001)
 • Specializuje se na obchodní, občanské a pracovní právo, veřejné zakázky, obchodněprávní spory
 • Jazyk: angličtina
 • Kontakt: lenka.knopova @ p-w.cz  

 

JUDr. Michal KOCIÁN - advokát

 • Advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. (2012 - 2017)
 • Studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (promován v roce 2012)
 • Specializuje se na občanské právo, obchodní právo, civilní soudní řízení a rozhodčí řízení
 • Jazyky: angličtina
 • Kontakt: michal.kocian @ p-w.cz  
   

 

JUDr. Petr MÁLEK - advokát

 • Advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. (2001 - 2004)
 • Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (promován v roce 2000)
 • Ve své advokátní praxi se specializuje na národní i mezinárodní rozhodčí řízení a soudní litigace (včetně správního soudnictví) zejména v oblasti obchodních sporů a sporů ve stavebnictví a energetice
 • Působí dále jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
 • Jazyk: angličtina
 • Kontakt: petr.malek @ p-w.cz

 

Mgr. Tomáš MARTINÍK - advokát

 • Advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. (2015 - 2018)
 • Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (promován v roce 2015)
 • Specializuje se na právo obchodní, občanské, ICT právo, ochrana osobních údajů
 • Jazyk: Angličtina
 • Kontakt: tomas.martinik @ p-w.cz

 

JUDr. Jozef MIKLOŠKO, LL.M. - advokát

 • Advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. (2006 - 2011)
 • Studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (promován v roce 2007)
 • Studium na School of Law of the Manchester Metropolitan University, Velká Británie (2005 - 2006)
 • Studium na Faculty of Laws of the University College of London (UCL), Velká Británie (2008 - 2009)
 • Specializuje se na obchodní a občanské právo, veřejné zakázky, obchodněprávní spory, nekalou soutěž a ochranu osobních údajů
 • Jazyk: angličtina
 • Kontakt: jozef.miklosko @ p-w.cz

 

Mgr. Monika MOCOVÁ - advokátka

 • Advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. (2006 - 2010)
 • Studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (promována v roce 2006)
 • Studium na Universität Leipzig, Juristenfakultät (2005)
 • Specializuje se na občanské a obchodní právo, obchodněprávní spory, ochranu osobnosti a dobré pověsti právnické osoby, ochranu osobních údajů a energetiku
 • Jazyky: angličtina, němčina
 • Kontakt: monika.mocova @ p-w.cz  

 

Mgr. Martin NETÍK - advokát

 • Advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. (2013 - 2016)
 • Advokátní koncipient v Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář (2011 - 2012)
 • Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (promován v roce 2011)
 • Specializuje se na obchodní a občanské právo, obchodněprávní spory a energetické právo
 • Jazyky: angličtina, němčina
 • Kontakt: martin.netik @ p-w.cz  
   

 

Mgr. MgA. Jaromír PAŘIL, LL.M. - advokát

 • Studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně / Nottingham Trent University (LL.M., Právo obchodních společností, 2013 - 2015)
 • Advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. (2005 - 2009)
 • Studium na School of Public and Environmental Affairs, Indiana University Bloomington, USA (2004 - 2005) jako stipendista Fulbrightovy Komise
 • Studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (promován v roce 2004)
 • Studium na Hudební fakultě JAMU v Brně, obor Umělecký management (promován v roce 2003)
 • Specializuje se na hospodářskou soutěž, obchodní a občanské právo, správní právo a právo EU
 • Jazyky: angličtina, němčina
 • Kontakt: jaromir.paril @ p-w.cz

 

Mgr. Josef PROCHÁZKA - advokát

 • Advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. (2004 - 2008)
 • Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (promován v roce 2003)
 • Specializuje se na obchodní právo, právo obchodních společností a právo cenných papírů, finance, M&A transakce a kapitálové trhy
 • Jazyk: angličtina
 • Kontakt: josef.prochazka @ p-w.cz

 

Mgr. Ing. David SKOPAL - advokát

 • Advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. (2002 - 2005)
 • Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (promován v roce 2002)
 • Studium na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně (promován v roce 2001)
 • Studium na School of Business, Institut of Technology Sligo, Irsko (promován v roce 1998)
 • Specializuje se na obchodní právo, právo obchodních společností a právo cenných papírů, finance, M&A transakce a kapitálové trhy
 • Jazyk: angličtina
 • Kontakt: david.skopal @ p-w.cz

  

Mgr. et Mgr. Zuzana ŠČERBOVÁ - advokátka

 • Advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. (2010 - 2013)
 • Studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (promována v roce 2009)
 • Studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (promována v roce 2012)
 • Specializuje se na obchodní právo, občanské právo, obchodněprávní spory, energetické právo
 • Jazyky: angličtina
 • Kontakt: zuzana.scerbova @ p-w.cz 

 

Mgr. Alexej ŠTĚRBA - advokát

 • Advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. (2007 - 2010)
 • Studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (promován v roce 2007)
 • Specializuje se na obchodní, občanské a pracovní právo, veřejné zakázky, obchodněprávní spory
 • Jazyk: angličtina
 • Kontakt: alexej.sterba @ p-w.cz  

 

Mgr. Jiří TRÁVNIČEK – advokát

 • Advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. (2012 - 2017)
 • Advokátní koncipient v AK RHK, s.r.o. (dříve jako Advokátní kancelář Rychetský, Hlaváček, Krampera) (2011 - 2012)
 • Studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (promován v roce 2011)
 • Specializuje se na občanské, pracovní a správní právo, civilní soudní řízení a správní řízení
 • Jazyky: angličtina
 • Kontakt: jiri.travnicek @ p-w.cz

 

Mgr. Ondřej VÉVODA - advokát

 • Advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. (2011 - 2015)
 • Studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (promován v roce 2011)
 • Specializuje se na občanské právo, obchodní právo, civilní soudní řízení a rozhodčí řízení
 • Jazyky: angličtina
 • Kontakt: ondrej.vevoda @ p-w.cz

  

Mgr. Lenka ZDVÍHALOVÁ - advokátka

 • Advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. (1998 - 2002)
 • Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (promována v roce 1998)
 • Specializuje se na obchodní a korporátní právo, veřejné zakázky, nekalou soutěž, energetiku, strojírenství
 • Jazyky: angličtina, ruština
 • Kontakt: lenka.zdvihalova @ p-w.cz