Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Právo informačních a komunikačních technologií

Jednou z významných oblastí, v rámci kterých naše advokátní kancelář poskytuje na denní bázi své právní služby, je oblast práva ICT. V této oblasti se zaměřujeme především na následující okruhy:

 

  • Poradenství v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti
  • Analýzy týkající se segmentace a regulatorního rámce telekomunikačních operátorů a dalších subjektů telekomunikačního trhu včetně přípravy zákaznických a velkoobchodních smluv
  • Příprava vhodných modelů informačního, datového, telekomunikačního a dalších druhů outsourcingu a procesní či workflow optimalizace
  • Právní aspekty telekomunikačních provozů v automobilovém, energetickém a dopravním průmyslu
  • Právní aspekty nových technologií a technologických platforem (např. autonomně řízená vozidla, drony či robotické systémy včetně prvků umělé inteligence)
  • Poradenství v oblasti cloudových řešení, doručování elektronických písemností, ukládání a archivace dat ve spolehlivých úložištích, jakož i komplexní správa elektronických dokumentů
  • Poradenství v oblasti chytrých energetických sítí, datových sítí nové generace, fonické i datové komunikace, jakož i odpovídající revize technických řešení
  • Zastupování ve správních řízeních před Českým telekomunikačním úřadem (licenční a sankční řízení) a Národním bezpečnostním úřadem