Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Právo duševního vlastnictví, nekalá soutěž a reklamní právo

Disponujeme rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oblasti práva duševního vlastnictví, nekalé soutěže a reklamy. Nad rámec poskytování právních služeb se v dané oblasti právníci naší kanceláře podílí na celé řadě souvisejících aktivit, zahrnujících působení v odborných asociacích či lektorské činnosti.

 

  • Autorské právo
  • Ochranné známky (přihlašování, správa portfolia, námitková a zrušovací řízení)
  • Užitné vzory a další práva průmyslového vlastnictví
  • Licence, franchising
  • Nekalá soutěž
  • Reklamní právo
  • Internet a domény
  • Ochrana osobních údajů
  • Spory z nekalé soutěže a práv duševního vlastnictví (soudní i rozhodčí řízení)
  • Spory ze smluv na užívání reklamního prostoru