Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Právní due diligence

Významnou specializací naší advokátní kanceláře je komplexní právní poradenství při provádění právního auditu společností (due diligence). V rámci due diligence poskytujeme klientům z řad tuzemských i zahraničních investorů služby spojené s popisem a analýzou právního stavu a postavení společnosti ve vztahu ke třetím subjektům.

Tyto služby zahrnují také analýzu založení společnosti a případných korporátních změn, vztahů v rámci koncernu a komplexního zhodnocení významných smluv uzavřených společností, a to zejména z hlediska jejich případných rizik. Těmi mohou být například nestandardní závazky a rizika plynoucí z oblasti veřejnoprávních povolení, licencí či práva duševního vlastnictví nebo z probíhajících soudních, rozhodčích či správních řízení.