Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Partneři

Mgr. Radek POKORNÝ - advokát

 • Právní koncipient v AK Rychetský & Hlaváček (1993 - 1995)
 • Právník a ředitel pražské pobočky realitní kanceláře Investiční a Poštovní banky, a. s., IB Real, a. s. (1992 - 1993)
 • Legislativní tajemník poslaneckého klubu ve FS ČSFR (1991 - 1992)
 • Studium na Právnické fakultě UK v Praze (promován v r. 1992)
 • Specializuje se na obchodní, autorské a reklamní právo, nekalou soutěž, ochranu hospodářské soutěže, regulaci kapitálového trhu a finanční právo, problematiku veřejné podpory a koupě, prodeje a převzetí obchodních společností
 • Člen Dozorčí rady Komerční banky, a. s. (1998 - 2001), prezident Rady pro reklamu ČR, místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, prezident České asociace pro soutěžní právo, člen Dozorčí rady vydavatelství ECONOMIA, a.s. (do roku 2011), místopředseda Komory administrátorů veřejných zakázek, místopředseda Legislativní rady Českého olympijského výboru  
 • Jazyk: angličtina
 • Kontakt: radek.pokorny @ p-w.cz

 

JUDr. Richard WAGNER - advokát

 • Rada Stálé mise ČR (ČSFR) při OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě (zejména Světová organizace duševního vlastnictví - WIPO, Obchodní výbor EHK), zástupce Stálého představitele ČR při WTO/GATT (1991 - 1995)
 • Vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu vnějších ekonomických vztahů (dnes CzechTrade) (1987 - 1990)
 • Právník, odbor pojištění Závodu pro zahraniční pojištění a zajištění České státní pojišťovny v Praze (1983 - 1987)
 • Studium na Právnické fakultě UK v Praze (promován v r. 1983)
 • Absolvent Salzburg Seminar („Finanční trhy“ - 1989)
 • Specializuje se na obchodní a občanské právo, právo mezinárodního obchodu, právo duševního vlastnictví, nekalou soutěž, hospodářskou soutěž, veřejnou podporu, léčiva a arbitráž
 • Člen Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví
 • Jazyky: angličtina, francouzština, němčina
 • Kontakt: richard.wagner @ p-w.cz

 

Mgr. Andrea CEJNAROVÁ - advokátka

 • Advokátní koncipientka v AK Procházka Randl Kubr & Partner (1994 - 1995)
 • Studium na Právnické fakultě UK v Praze (promována v r. 1994)
 • Stáž u právní firmy Schellenberg & Haissly, Švýcarsko - specializace na bankovnictví a cenné papíry (1995)
 • Specializuje se na obchodní, směnečné právo, cenné papíry, bankovní a finanční právo včetně regulace kapitálového trhu
 • Jazyk: angličtina
 • Kontakt: andrea.cejnarova @ p-w.cz