Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

O nás

Z hlediska odborné specializace poskytujeme služby prakticky ve všech oblastech obchodního, civilního a správního práva, primárně zejména v oblasti fúzí a akvizic, private equity, korporátního práva a restrukturalizací, soudních sporů a obchodních arbitráží, veřejných zakázek, hospodářské soutěže, veřejné podpory a nekalé soutěže, práva ICT a outsourcingu, duševního vlastnictví včetně softwarového práva, reklamy, ochrany osobních údajů, pracovního práva, finančního práva a AML problematiky, dále v oblasti energetiky, nemovitostí a stavebnictví.

Samozřejmostí je i poskytování komplexních služeb v oblasti práva EU (např. hospodářské soutěže, veřejné podpory, veřejných zakázek, ochranných známek, regulace obchodu a služeb, ochrany osobních údajů, elektronických komunikací, antidumpingu atd.) včetně zastupování v řízeních vedených v této souvislosti před Evropskou komisí a Soudním dvorem Evropské unie.

Při poskytování právní pomoci klademe důraz na důkladné seznámení se s podstatou činnosti a potřebami klientů, díky čemuž můžeme nabízet pohotová, vhodná a efektivní řešení. Hlavním cílem je poskytovat vysoce odbornou a zároveň rychlou právní pomoc přesně odpovídající specifickým požadavkům klientů.

Mezi naše klienty patří významné domácí i zahraniční společnosti a konsorcia podnikající v oblasti obchodu, energetiky, průmyslu, strojírenství, informačních a komunikačních technologií, stavebnictví a trhu s nemovitostmi, potravinářství, lesnictví, chemie, farmacie, bankovnictví, pojišťovnictví, finančnictví, obchodování s cennými papíry, reklamy a public relations.

 

 

Podporujeme / Spolupracujeme

Chambers Europe
 
Jasněnka Chambers Europe  obedy pro deti