Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Nemovitosti a stavebnictví

Další významnou oblastí, na kterou se specializujeme, je poradenství v oblasti práva nemovitostí a stavebního práva. Poskytujeme komplexní právní služby potřebné pro hladký průběh developerských projektů, zahrnující poradenství při koupi pozemků a při obstarávání veřejnoprávních souhlasů a povolení, revize tendrové dokumentace, nastavení smluvních vztahů s projektanty, dodavateli stavebních prací a dozoru a následný komplexní právní servis při prodeji a pronájmu nemovitostí. V oblasti nemovitostí se zaměřujeme rovněž na širší problematiku smluvních vztahů, včetně uplatňování pravidel FIDIC, otázky odpovědnosti za vady či poskytování záručního a pozáručního servisu. Tým odborníků naší kanceláře má značné zkušenosti nejen v otázkách souvisejících s komerčními projekty malého i velkého rozsahu, ale rovněž se stavbami energetické infrastruktury a liniovými stavbami.