Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Fúze a akvizice / Právo obchodních korporací

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní servis při domácích i přeshraničních akvizicích, divesticích, jakož i celé řadě dalších transakcí a přeměn obchodních korporací.

 

Právní služby poskytujeme rovněž v celém rozsahu práva obchodních korporací a ve vztahu ke všem fázím existence těchto subjektů. Mezi oblasti poskytování právních služeb na poli práva obchodních korporací patří zejména:

 

  • Fúze, akvizice, rozdělení, transformace a likvidace společností, restrukturalizace, nakládání s částí obchodního závodu
  • Příprava optimálních korporátních a joint-venture struktur včetně právních optimalizací a corporate governance
  • Majetkové kapitalizace, private equity a konverzní operace
  • Příprava, řízení procesu a vyjednávání transakční dokumentace
  • Asistence při vypořádání transakcí včetně navazujících korporátních změn
  • Konání valných hromad, snižování a zvyšování základního kapitálu, vypracování smluv o rozdělení zisku
  • Zastupování v řízeních před orgány dohlížejícími na hospodářskou soutěž, soudy a dalšími státními orgány