Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Energetika

Za dobu své existence jsme získali četné zkušenosti s poskytováním právního poradenství významným společnostem z energetického sektoru, především v oblasti energetických projektů a energetických transakcí. V tomto segmentu poskytujeme právní pomoc například při konsolidaci skupiny energetických společností, při organizaci distribučních aktiv, nastavování procesů zadávání veřejných zakázek a realizaci výběrových řízení. Právní pomoc je z naší strany poskytována se zohledněním příslušných veřejnoprávních i evropských předpisů regulujících oblast energetiky včetně právní úpravy unbundlingu.

  • Investice a divestice energetických majetků a majetkových celků
  • Fúze a rozdělení společností, převzetí jmění a následná optimalizace z pohledu řízení energetické výkonnosti
  • Zastupování v rámci fotovoltaických litigací ve sporech o podporu, připojování energetických zdrojů, jakož i uplatňované náhrady škody
  • Hospodářská soutěž
  • Zadávání veřejných zakázek sektorovými zadavateli