Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Životopis - Richard WAGNER

JUDr. Richard WAGNER - advokát

  • Rada Stálé mise ČR (ČSFR) při OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě (zejména Světová organizace duševního vlastnictví - WIPO, Obchodní výbor EHK), zástupce Stálého představitele ČR při WTO/GATT (1991 - 1995)
  • Vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu vnějších ekonomických vztahů (dnes CzechTrade) (1987 - 1990)
  • Právník, odbor pojištění Závodu pro zahraniční pojištění a zajištění České státní pojišťovny v Praze (1983 - 1987)
  • Studium na Právnické fakultě UK v Praze (promován v r. 1983)
  • Absolvent Salzburg Seminar („Finanční trhy“ - 1989)
  • Specializuje se na obchodní a občanské právo, právo mezinárodního obchodu, právo duševního vlastnictví, nekalou soutěž, hospodářskou soutěž, veřejnou podporu, léčiva a arbitráž
  • Člen Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví
  • Jazyky: angličtina, francouzština, němčina
  • Kontakt: richard.wagner @ p-w.cz