Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Životopis - Radek Pokorný

Mgr. Radek POKORNÝ - advokát

  • Právní koncipient v AK Rychetský & Hlaváček (1993 - 1995)
  • Právník a ředitel pražské pobočky realitní kanceláře Investiční a Poštovní banky, a. s., IB Real, a. s. (1992 - 1993)
  • Legislativní tajemník poslaneckého klubu ve FS ČSFR (1991 - 1992)
  • Studium na Právnické fakultě UK v Praze (promován v r. 1992)
  • Specializuje se na obchodní, autorské a reklamní právo, nekalou soutěž, ochranu hospodářské soutěže, regulaci kapitálového trhu a finanční právo, problematiku veřejné podpory a koupě, prodeje a převzetí obchodních společností
  • Člen Dozorčí rady Komerční banky, a. s. (1998 - 2001), prezident Rady pro reklamu ČR, místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, prezident České asociace pro soutěžní právo, člen Dozorčí rady vydavatelství ECONOMIA, a.s. (do roku 2011), místopředseda Komory administrátorů veřejných zakázek, místopředseda Legislativní rady Českého olympijského výboru 
  • Jazyk: angličtina
  • Kontakt: radek.pokorny @ p-w.cz