Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Bankovní a finanční právo

 V souladu s rostoucí dynamikou sektoru bankovního a finančního práva se též zaměřujeme na oblast cenných papírů, pojišťovnictví, investičních fondů a společností, správy portfolia cenných papírů atd. V tomto segmentu právních vztahů se účastníme vypracování úvěrových a dalších bankovních smluv včetně syndikovaných úvěrů, klubového financování a zajišťovacích instrumentů dle LMA standardů a řešení sporů.

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství rovněž v oblasti spotřebitelských úvěrů, zahrnující zejména právní hodnocení záměrů klientů z hlediska veřejnoprávní regulace, přípravu smluvní dokumentace a řešení sporů, včetně zastupování v řízeních vedených před finančním arbitrem.

  • Právo cenných papírů, derivátů a obchodování s nimi
  • Právo veřejných trhů
  • Bankovní právo
  • Devizové právo
  • Pojišťovnictví
  • AML poradenství
  • Zastupování v řízeních před Centrálním depozitářem, Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou
  • Spotřebitelské úvěry
  • Řízení vedená před finančním arbitrem